Bulbophyllum Krairit Vejvarut (longissimum x phalaenopsis)